اطلاعيه : قبل از خريد حتما بخوانيدپايگاه هاي قابل دسترس در سايت


اثر فیدبک خودکار با استفاده ازمتنکاوی در روش سرقت ادبیدر تخصیص های آنلاین


اثر فیدبک خودکار با استفاده ازمتنکاوی در روش سرقت ادبیدر تخصیص های آنلاین

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  24 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  کامپیوتر
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


سیستم های تشخیص نفوذ با استفاده ازشبکه بیزی نو مدل پنهان مارکوف


سیستم های تشخیص نفوذ با استفاده ازشبکه بیزی نو مدل پنهان مارکوف

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  9 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  کامپیوتر
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2011 میلادی


موانع و سیاست های عمومی موثر بر گسترش بین المللی SMEs امریکای لاتین: شواهدی از برزیل، کلمبیا و پرو


موانع و سیاست های عمومی موثر بر گسترش بین المللی SMEs امریکای لاتین: شواهدی از برزیل، کلمبیا و پرو

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  10 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


گسترش دسترسی درمان HCV برای افرادی که داروهایی را از طریق برگردان موثر پژوهش به سیاست بهداشت عمومی دریافت کرده اند: تجربه ی اسکاتلند


گسترش دسترسی درمان HCV برای افرادی که داروهایی را از طریق برگردان موثر پژوهش به سیاست بهداشت عمومی دریافت کرده اند: تجربه ی اسکاتلند

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  9 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  داروسازی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


کارآفرینی ترکیبی: موردی از قانون زدایی ورود شرکت


کارآفرینی ترکیبی: موردی از قانون زدایی ورود شرکت

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  2016 میلادی
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2016 میلادی


سیاست های دولتی برای حمایت از توسعه انرژی های تجدید پذیر در رومانی: یک مرور


سیاست های دولتی برای حمایت از توسعه انرژی های تجدید پذیر در رومانی: یک مرور

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  20 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2016 میلادی


سیاست های اجرایی نیمه انعطاف پذیر برای ارتقای عملکرد حمل و نقل عمومی در مناطق تقاضای کم


سیاست های اجرایی نیمه انعطاف پذیر برای ارتقای عملکرد حمل و نقل عمومی در مناطق تقاضای کم

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  16 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  عمران
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


پیشنهادی برای ارزشیابی شبکه برای تحلیل سیاست های حمل و نقل عمومی شهری: نقاط قوت، ضعف و فرضتهایی برای فرانسه


پیشنهادی برای ارزشیابی شبکه برای تحلیل سیاست های حمل و نقل عمومی شهری: نقاط قوت، ضعف و فرضتهایی برای فرانسه

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  14 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  عمران
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2016 میلادی


مرور کلی مسائل اخیر در تبدیل آستنیت به فریت و نقش فصل مشترک های مهاجر در فولاد کم آلیاژ


مرور کلی مسائل اخیر در تبدیل آستنیت به فریت و نقش فصل مشترک های مهاجر در فولاد کم آلیاژ

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  38 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  متالوژی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


فولاد نیکل دار ۱٫۹ Gpa جدید تقویت شده با نمونه های رسوبی چند گانه


فولاد نیکل دار ۱٫۹ Gpa جدید تقویت شده با نمونه های رسوبی چند گانه

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  27 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  متالوژی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


طول عمر ساییدگی- خستگی آلیاژ آلومینیوم- مس- لیتیوم ۲۰۵۰ در محلول کلراید


طول عمر ساییدگی- خستگی آلیاژ آلومینیوم- مس- لیتیوم ۲۰۵۰ در محلول کلراید

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  38 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  متالوژی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


درک مکانیزم های خستگی ثابت کننده در آلیاژ TI- 6AL- 4V متالوژی پودر: نقش شروع ترک و دوگانگی پاسخ خستگی


درک مکانیزم های خستگی ثابت کننده در آلیاژ TI- 6AL- 4V متالوژی پودر: نقش شروع ترک و دوگانگی پاسخ خستگی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  26 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  متالوژی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


تشکیل پیوند ارتقا یافته فولاد / آلومینیوم در ریخته گری دو فلزی از طریق فرایند ریخته گری کامپاند


تشکیل پیوند ارتقا یافته فولاد / آلومینیوم در ریخته گری دو فلزی از طریق فرایند ریخته گری کامپاند

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  20 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  متالوژی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


تاثیر پیش آلیاژ کاری قبل از سولفور سازی دو لایه های CU/ SN آبکاری شده


تاثیر پیش آلیاژ کاری قبل از سولفور سازی دو لایه های CU/ SN آبکاری شده

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  29 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  متالوژی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


آسیب و گسیختگی فولاد هی فاز دو گانه: تاثیر کسر حجم مارتنسیت


آسیب و گسیختگی فولاد هی فاز دو گانه: تاثیر کسر حجم مارتنسیت

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  33 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  متالوژی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


من یه احساسی دارم : باورهای کودکان بومی شهری و روستایی در مورد قوه ذهنی اوایل زندگی


من یه احساسی دارم : باورهای کودکان بومی شهری و روستایی در مورد قوه ذهنی اوایل زندگی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  20 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  روانشناسی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


مقابله با موانع زبان: نظریه ی ذهن در کودکان ناشنوا


مقابله با موانع زبان: نظریه ی ذهن در کودکان ناشنوا

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  44 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  روانشناسی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


فعالیت زیاد نواحی جلویی (فرونتال) و لیمبیک برای تحریک عاطفی در کودکانی که در معرض خطر ابتلا به اختلالات اضطرابی هستند


فعالیت زیاد نواحی جلویی (فرونتال) و لیمبیک برای تحریک عاطفی در کودکانی که در معرض خطر ابتلا به اختلالات اضطرابی هستند

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  49 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  روانشناسی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


نقش درمان ظهور فناوری دیجیتال و مونیتورینگ از راه دور در مراقبت از بیماران قلبی


نقش درمان ظهور فناوری دیجیتال و مونیتورینگ از راه دور در مراقبت از بیماران قلبی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  20 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مهندسی پزشکی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


مواد زیستی با شیب های پایدار فاکتور رشد در تشکیل بافت عروقی تسریع یافته در بدن موجود زنده


مواد زیستی با شیب های پایدار فاکتور رشد در تشکیل بافت عروقی تسریع یافته در بدن موجود زنده

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  13 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مهندسی پزشکی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


ماتریس فیبرینوژن رسوب کرده بر روی سطح مواد زیستی به مانند یک پوشش ضد چسبندگی طبیعی عمل می کند


ماتریس فیبرینوژن رسوب کرده بر روی سطح مواد زیستی به مانند یک پوشش ضد چسبندگی طبیعی عمل می کند

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  9 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مهندسی پزشکی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


کاشت کمتر تهاجمی وسیله کمی بطن چپ (Heart ware HVAD)


کاشت کمتر تهاجمی وسیله کمی بطن چپ (Heart ware HVAD)

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  5 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مهندسی پزشکی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


دریچه قلب- ریوی توبولی کودکان ساخته شده از تیوب های بافت مهندسی سلول زدایی شده


دریچه قلب- ریوی توبولی کودکان ساخته شده از تیوب های بافت مهندسی سلول زدایی شده

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  7 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مهندسی پزشکی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


خطر سوراخ کردن رحم با استفاده از وسایل درون رحمی مسی و رها کننده لونوژسترال در مطالعه نظارت فعال منطقه اروپا بر وسایل درون رحمی


خطر سوراخ کردن رحم با استفاده از وسایل درون رحمی مسی و رها کننده لونوژسترال در مطالعه نظارت فعال منطقه اروپا بر وسایل درون رحمی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  6 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مهندسی پزشکی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


رابطه ی میان وضعیت تغذیه، افسردگی و لذت بردن از غذا خوردن در زنان و مردان مسن


رابطه ی میان وضعیت تغذیه، افسردگی و لذت بردن از غذا خوردن در زنان و مردان مسن

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  30 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  روانشناسی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


در بخش غیر رهگشا بازنمودهای ذهنی عملکرد حافظه در فاصله دیداری: شواهدی دال بر الگوی نشانه دهی بازگشتی


در بخش غیر رهگشا بازنمودهای ذهنی عملکرد حافظه در فاصله دیداری: شواهدی دال بر الگوی نشانه دهی بازگشتی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  28 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  روانشناسی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


خواب REM( حرکت سریع چشم در خواب) و حافظه چهره هیجانی در کودکانی که رشد معمولی دارند و کودکان مبتلا به اوتیسم


خواب REM( حرکت سریع چشم در خواب) و حافظه چهره هیجانی در کودکانی که رشد معمولی دارند و کودکان مبتلا به اوتیسم

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  37 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  روانشناسی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


تغییرپذیری میان فردی کاهیده با تقویت در پسرها اما نه دخترهای مبتلا به ADHD :روابطی با آناتومی پیش پیشانی


تغییرپذیری میان فردی کاهیده با تقویت در پسرها اما نه دخترهای مبتلا به ADHD :روابطی با آناتومی پیش پیشانی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  41 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  روانشناسی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


به هم ریختگی در مسیر NF-KB به عنوان یک القاء کننده بالقوه اختلال دو قطبی


به هم ریختگی در مسیر NF-KB به عنوان یک القاء کننده بالقوه اختلال دو قطبی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  32 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  روانشناسی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


بسترهای آناتومیک و پیش بینی کننده های عصبی- شناختیِ توانایی های شمارشی (عددی) روزانه در بیماران مبتلا به اختلال شناختی خفیف


بسترهای آناتومیک و پیش بینی کننده های عصبی- شناختیِ توانایی های شمارشی (عددی) روزانه در بیماران مبتلا به اختلال شناختی خفیف

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  37 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  روانشناسی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


بررسی رضایت شغلی دانشکده پرستاری : رویکردهای نظری


بررسی رضایت شغلی دانشکده پرستاری : رویکردهای نظری

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  36 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  روانشناسی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


ایجاد انعطاف پذیری در کودکان و جوانان: درسهایی از روانشناسی


ایجاد انعطاف پذیری در کودکان و جوانان: درسهایی از روانشناسی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  37 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  روانشناسی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


خصوصیات مکانیکی و هایپرتومیک نانو کمپوزیت های مغناطیس برای کاربرد های بیو پزشکی


خصوصیات مکانیکی و هایپرتومیک نانو کمپوزیت های مغناطیس برای کاربرد های بیو پزشکی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  35 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مهندسی پزشکی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


استرس در محل کار و رضایت شغلی در میان کارمندان بخش خدمات حمایتی کودکان در کره ی جنوبی: با تمرکز بر آثار بافر عوامل پیشگیری کننده


استرس در محل کار و رضایت شغلی در میان کارمندان بخش خدمات حمایتی کودکان در کره ی جنوبی: با تمرکز بر آثار بافر عوامل پیشگیری کننده

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  32 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  روانشناسی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


WISC-V و تکامل نقش آزمون هوش در ارزیابی ناتوانی های یادگیری


WISC-V و تکامل نقش آزمون هوش در ارزیابی ناتوانی های یادگیری

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  32 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  روانشناسی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2016 میلادی


چسب پروتئین جراحی سریعا فعال شده با نور الهام گرفته با چسبندگب صدف و کراس لینک ساختاری حشرات


چسب پروتئین جراحی سریعا فعال شده با نور الهام گرفته با چسبندگب صدف و کراس لینک ساختاری حشرات

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  9 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مهندسی پزشکی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


جدا سازی آلبومین از مواد تهیه شده فیبرینوژن انسانی برای تولید مواد زیستی مبتنی بر فیبرین انسانی


جدا سازی آلبومین از مواد تهیه شده فیبرینوژن انسانی برای تولید مواد زیستی مبتنی بر فیبرین انسانی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  5 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مهندسی پزشکی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


تثبیت زیر پوستی کمتر تهاجمی اولیه ی فراکچر های استخوان پاشنه ای درون مفصلی جابجا شده با وسیله ثابت زاویه زیر پوستی


تثبیت زیر پوستی کمتر تهاجمی اولیه ی فراکچر های استخوان پاشنه ای درون مفصلی جابجا شده با وسیله ثابت زاویه زیر پوستی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  6 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مهندسی پزشکی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


پلی مورفیسم ژن DRD4 و SLC6A3 با مصرف غذا و وضعیت تغذیه ای در مراحل اولیه رشد کودکان پیوند یافته اند


پلی مورفیسم ژن DRD4 و SLC6A3 با مصرف غذا و وضعیت تغذیه ای در مراحل اولیه رشد کودکان پیوند یافته اند

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  26 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  روانشناسی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


گروهی از مهارتهای بدنی – ذهنی که به مدت ۴ هفته برای دانشجویان پزشکی در نظر گرفته شد: کاهش استرس، افزایش حضور ذهن و ارتقای میزان خودمراقبتی (self-care)


گروهی از مهارتهای بدنی – ذهنی که به مدت ۴ هفته برای دانشجویان پزشکی در نظر گرفته شد: کاهش استرس، افزایش حضور ذهن و ارتقای میزان خودمراقبتی (self-care)

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  21 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  روانشناسی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


نابرابری در سرمایه اجتماعی و ورود دوباره به بازار کار در بین بیکاران


نابرابری در سرمایه اجتماعی و ورود دوباره به بازار کار در بین بیکاران

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  9 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  علوم اجتماعی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


مکانیسم های تصحیح خطا در شبکه های اجتماعی می تواند منجر به کاهش دقت شده و نوآوری را ترغیب کند


مکانیسم های تصحیح خطا در شبکه های اجتماعی می تواند منجر به کاهش دقت شده و نوآوری را ترغیب کند

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  14 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  علوم اجتماعی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


مسائل بیکاری و مشکلات در کینتا، مانجانگ و کوالا کانگسر، پراک، مالزی


مسائل بیکاری و مشکلات در کینتا، مانجانگ و کوالا کانگسر، پراک، مالزی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  11 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  علوم اجتماعی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


مدلسازی عملکرد اجتماعی شرمت و قصد جستجوی شغل: پیش بینی تغییر شغلی حرفه ای ها در صنعت فناوری


مدلسازی عملکرد اجتماعی شرمت و قصد جستجوی شغل: پیش بینی تغییر شغلی حرفه ای ها در صنعت فناوری

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  8 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  علوم اجتماعی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


عوامل محیطی کالبدی پیشنهادی موثر بر امنیت فردی و اجتماعی در مناطق مسکونی


عوامل محیطی کالبدی پیشنهادی موثر بر امنیت فردی و اجتماعی در مناطق مسکونی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  10 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  علوم اجتماعی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


علوم اجتماعی توانمندی معلمان را از سطوح خودکفایی حفظ می کند


علوم اجتماعی توانمندی معلمان را از سطوح خودکفایی حفظ می کند

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  6 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  علوم اجتماعی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


نمونه اولیه سیستم ردیابی مواد براساس ابر که با فن اوری برچسب گذاری بازشناسی امواج رادیویی یکپارچه سازی می شود


نمونه اولیه سیستم ردیابی مواد براساس ابر که با فن اوری برچسب گذاری بازشناسی امواج رادیویی یکپارچه سازی می شود

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  11 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  اقتصاد
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


بازشناسی با امواج رادیویی :نتایج حاصل از آزمایش استدلال مفهوم کاربرد فن اوری RFID جهت اندازه گیری حجم مبادلات سرمایه گذاری خرد


بازشناسی با امواج رادیویی :نتایج حاصل از آزمایش استدلال مفهوم کاربرد فن اوری  RFID  جهت اندازه گیری حجم مبادلات سرمایه گذاری خرد

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  8 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  اقتصاد
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


بازداری BRD4 رشد تومور را سرکوب کرده و جذب ید در سرطان تیروئید را ارتقا می دهد


بازداری BRD4 رشد تومور را سرکوب کرده و جذب ید در سرطان تیروئید را ارتقا می دهد

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  7 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  پزشکی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


رهنمود های اخیر برای درمان پیش از جراحی و فالو آپ رطان تیروئید خوب متمایز یافته


رهنمود های اخیر برای درمان پیش از جراحی و فالو آپ رطان تیروئید خوب متمایز یافته

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  19 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  پزشکی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


دوزیمتری انفرادی در بیماران مبتلا به سرطان تیروئید متمایز شده بر مبنای نرخ دوز بیرونی: بهینه سازی تعداد سنجش ها


دوزیمتری انفرادی در بیماران مبتلا به سرطان تیروئید متمایز شده بر مبنای نرخ دوز بیرونی: بهینه سازی تعداد سنجش ها

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  8 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  پزشکی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2016 میلادی


تنظیم رو به پایین Nrf2 با ترکیب TRAIL و والپروئیک اسید مرگ سلول های آپوپتوتیک سلول های سرطان تیروئید (وابسته به) پاپیلا (پستانچه) را از طریق سرکوب BCL- XL تحریک می کند.


تنظیم رو به پایین Nrf2 با ترکیب TRAIL و والپروئیک اسید مرگ سلول های آپوپتوتیک سلول های سرطان تیروئید (وابسته به) پاپیلا (پستانچه) را از طریق سرکوب BCL- XL تحریک می کند.

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  10 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  پزشکی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


مطالعه توصیفی ویژگی های سرطان تیروئید متمایز شده در کاتالونیا در طی دوره ۲۰۱۲-۱۹۹۸ دفتر ثبت CECAT


مطالعه توصیفی ویژگی های سرطان تیروئید متمایز شده در کاتالونیا در طی دوره ۲۰۱۲-۱۹۹۸ دفتر ثبت CECAT

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  6 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  پزشکی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


سرطان تیروئید هجوم برنده به مسیر جریان هوا: تشخیص و مدیریت


سرطان تیروئید هجوم برنده به مسیر جریان هوا: تشخیص و مدیریت

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  4 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  پزشکی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


مدل MCDM هیبریدی جدید در ترکیب با روش های SAW، TOPSIS، GRA بر مبنای طراحی آزمایشی


مدل MCDM هیبریدی جدید در ترکیب با روش های SAW، TOPSIS، GRA بر مبنای طراحی آزمایشی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  19 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  علوم دریایی و فناوری/ شیلات
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2016 میلادی


تحلیل عملکرد چند منظوره: یک رویکرد تصمیم گیری چند معیاری جدید برای زنجیره تامین


تحلیل عملکرد چند منظوره: یک رویکرد تصمیم گیری چند معیاری جدید برای زنجیره تامین

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  40 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2016 میلادی


مدل ارزشیابی امادگی برای نهادینه سازی SME ها با استفاده از تکنیک های MCDM هیبرید فازی


مدل ارزشیابی امادگی برای نهادینه سازی SME ها با استفاده از تکنیک های MCDM هیبرید فازی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  12 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مهندسی صنایع
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


توسعه دادن روش MCDM برای انتخاب روبات با مجموعه های فازی تیپ ۲ وقفه ای


توسعه دادن روش MCDM برای انتخاب روبات با مجموعه های فازی تیپ ۲ وقفه ای

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  12 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


تفکیک تصمیم گیری چند معیاری چند رویکردی DENOV و کاربرد ان در ارزشیابی عملکرد وسایل جابجایی و حمل مواد


تفکیک تصمیم گیری چند معیاری چند رویکردی  DENOV و کاربرد ان در ارزشیابی عملکرد وسایل جابجایی و حمل مواد

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  38 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مهندسی صنایع
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


استفاده از تکنیک های MCDM در ساخت هوشیار به محیط زیست و باز یافت محصول


استفاده از تکنیک های MCDM در ساخت هوشیار به محیط زیست و باز یافت محصول

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  13 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مهندسی صنایع
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


ارزشیابی مناطق غفلت شده ی شهر ویلنیوس با استفاده از روش های MCDM و COPRAS


ارزشیابی مناطق غفلت شده ی شهر ویلنیوس با استفاده از روش های MCDM و COPRAS

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  10 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


شورای بین المللی درباره ی رفاه اجتماعی


شورای بین المللی درباره ی رفاه اجتماعی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  6 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  علوم اجتماعی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


نقش پول و تجارت در ساختارهای شبکه ای


نقش پول و تجارت در ساختارهای شبکه ای

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  11 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


میزان تجارت در بازارهای مالی: یک مرور مقدماتی


میزان تجارت در بازارهای مالی: یک مرور مقدماتی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  14 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2016 میلادی


معرفی سهمیه های قابل انتقال منبع غیرنقطه ای در تجارت نیتروژنی: تاثیرات هزینه های مبادله ای و عدم قطعیت


معرفی سهمیه های قابل انتقال منبع غیرنقطه ای در تجارت نیتروژنی: تاثیرات هزینه های مبادله ای و عدم قطعیت

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  8 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


فروش کوتاه، تجارت حاشیه ای و شامل نمودن اطلاعات در قیمتها


فروش کوتاه، تجارت حاشیه ای و شامل نمودن اطلاعات در قیمتها

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  17 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2016 میلادی


آموزش قوانین تجاری: برخی از ابعاد اخلاقی از استرالیا


آموزش قوانین تجاری: برخی از ابعاد اخلاقی از استرالیا

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  7 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


کمک هزینه های تجاری و جرم سازمان یافته: پول به کجا می رود؟


کمک هزینه های تجاری و جرم سازمان یافته: پول به کجا می رود؟

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  13 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  حقوق
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


فناوری ارزیابی نوشتن کامپیوتری شده: ارزیابی دانشجویان حقوق تجاری در استفاده از آن در کلاس برای توسعه ی نوشتن برای محل کار


فناوری ارزیابی نوشتن کامپیوتری شده: ارزیابی دانشجویان حقوق تجاری در استفاده از آن در کلاس برای توسعه ی نوشتن برای محل کار

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  13 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  حقوق
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


مروری بر راهبردهای مدیریت ساخت پایدار برای نظارت، شناسایی و مقاوم سازی و عملکرد انرژی پویای ساختمان: تمرکز عملیات و فاز نگهداری


مروری بر راهبردهای مدیریت ساخت پایدار برای نظارت، شناسایی و مقاوم سازی و عملکرد انرژی پویای ساختمان: تمرکز عملیات و فاز نگهداری

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  37 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  معماری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


کیافنگ؟ هوفنگ؟ یوفنگ- تحلیلی از معماران چینی معاصر منتخب، یانگ هوچانگ، لیو جیاکون و مانگ شو (۱۹۹۰-۲۰۰۰)


کیافنگ؟ هوفنگ؟ یوفنگ- تحلیلی از معماران چینی معاصر منتخب، یانگ هوچانگ، لیو جیاکون و مانگ شو  (۱۹۹۰-۲۰۰۰)

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  13 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  معماری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


ترجیحات رفاه اجتماعی فردی: یک پژوهش آزمایشی


ترجیحات رفاه اجتماعی فردی: یک پژوهش آزمایشی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  9 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  علوم اجتماعی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


غرفه های پارک نئوگوتیک و استفاده از سازه ها در امپراتوری روس در قرن نوزدهم


غرفه های پارک نئوگوتیک و استفاده از سازه ها در امپراتوری روس در قرن نوزدهم

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  10 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  معماری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


طرح حفاظت از آتش عملکرد مبنا از غرفه ی حفاظت بر مبنای سازه ی غشای حمایتی هوا


طرح حفاظت از آتش عملکرد مبنا از غرفه ی حفاظت بر مبنای سازه ی غشای حمایتی هوا

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  9 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  معماری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2016 میلادی


صداقت روایی در موزه ها، احیای باستان شناسی و معماری فرانکو مینیسی


صداقت روایی در موزه ها، احیای باستان شناسی و معماری فرانکو مینیسی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  10 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  معماری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


حفاظت و معماری مدرن، سعادت و شقاوت دانشکده ی ریاضیات در دانشگاه روم


حفاظت و معماری مدرن، سعادت و شقاوت دانشکده ی ریاضیات در دانشگاه روم

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  16 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  معماری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


تحرک اجتماعی و سلامت در کشورهای اروپایی: آیا نوع نظام رفاه مهم است؟


تحرک اجتماعی و سلامت در کشورهای اروپایی: آیا نوع نظام رفاه مهم است؟

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  8 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  علوم اجتماعی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


بینش های روانشناسی اجتماعی درباره ی مهندسی هستی شناسی


بینش های روانشناسی اجتماعی درباره ی مهندسی هستی شناسی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  16 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  علوم اجتماعی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


آزمون ماهیت زمانی اختلال اجتماعی از طریق سازمانهای ترک شده و فضاهای بینابینی


آزمون ماهیت زمانی اختلال اجتماعی از طریق سازمانهای ترک شده و فضاهای بینابینی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  18 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  علوم اجتماعی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


اختلاف سبک های یادگیری و مهارتهای تفکر بالاتر در بین دانشجویان فنی


اختلاف سبک های یادگیری و مهارتهای تفکر بالاتر در بین دانشجویان فنی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  10 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  علوم اجتماعی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


اثر پالت مالیات ها بر رفاه عاطفی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان


اثر پالت مالیات ها بر رفاه عاطفی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  7 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  علوم اجتماعی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


حفاظت اجتنابی ساختمان های تاریخی در اقلیم های دما، اهمیت تحلیل ریسک مبنا درباره ی فر ایند تصمیم گیری


حفاظت اجتنابی ساختمان های تاریخی در اقلیم های دما، اهمیت تحلیل ریسک مبنا درباره ی فر ایند تصمیم گیری

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  11 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  معماری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


توسعه ی اخیر طراحی و ساخت دوره ی کوتاه پل های راه آهن با سرعت بالا در چین


توسعه ی اخیر طراحی و ساخت دوره ی کوتاه پل های راه آهن با سرعت بالا در چین

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  11 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  معماری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


ایجاد قطعیت حفظ بودجه: بررسی اکتشافی در کاربست دولت مالزی


ایجاد قطعیت حفظ بودجه: بررسی اکتشافی در کاربست دولت مالزی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  10 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  معماری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


انسجام دانش بین برنامه ریزی و معماری منظر در کمک به فضای باز بهتر


انسجام دانش بین برنامه ریزی و معماری منظر در کمک به فضای باز بهتر

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  12 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  معماری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


ارزیابی چرخه زندگی و تحلیل اقتصادی از تهویه هوای مسکونی در عربستان سعودی


ارزیابی چرخه زندگی و تحلیل اقتصادی از  تهویه هوای مسکونی در عربستان سعودی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  10 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  معماری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


جبران سازی فعال انحرافات مرتبه پایین بوسیله سیستم شکل دهی انکساری برای لیزرهای ورقه ای توان بالا


جبران سازی فعال انحرافات مرتبه پایین بوسیله سیستم شکل دهی انکساری برای لیزرهای ورقه ای توان بالا

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  5 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  اپتیک و لیزر
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


حذف نوسان توان و خطی سازی برای یک تاخیر زمانی درست اپتیکی متفرق کننده با استفاده از جابجایی فاز حامل و پردازش باند کناری اپتیکی


حذف نوسان توان و خطی سازی برای یک تاخیر زمانی درست اپتیکی متفرق کننده با استفاده از جابجایی فاز حامل و پردازش باند کناری اپتیکی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  11 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  اپتیک ولیزر
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


علم مکانیک قطعات اپتوالکترونیکی و الکترونیکی منحنی شکل


علم مکانیک قطعات اپتوالکترونیکی و الکترونیکی منحنی شکل

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  19 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  اپتیک و لیزر
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


مدل سازی زاویه ای موثر و طول موج قطعات کریستال مایع موازی


مدل سازی زاویه ای موثر و طول موج قطعات کریستال مایع موازی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  8 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  اپتیک و لیزر
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


مواد Pyrazoline نیمه رسانا با فلوئورسنت بالا برای الکترونیک نوری


مواد Pyrazoline نیمه رسانا با فلوئورسنت بالا برای الکترونیک نوری

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  9 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  اپتیک و لیزر
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


نسبت سیگنال به نویز ارتباطات اپتیکی همدوس homodyne فضای آزاد بعد از جبران سازی اپتیک انطباقی


نسبت سیگنال به نویز ارتباطات اپتیکی همدوس homodyne فضای آزاد بعد از جبران سازی اپتیک انطباقی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  4 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  اپتیک و لیزر
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


نقش عملیات های بعد از نشست بر روی عملکرد لایه های SiOx در قطعات اپتوالکترونیک


نقش عملیات های بعد از نشست بر روی عملکرد لایه های SiOx در قطعات اپتوالکترونیک

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  5 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  اپتیک و لیزر
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


یک تراگردان اپتیکی کم هزینه با بکار گیری اجزای الکترونیکی معمول برای کاربردهای حس ایمنی بر اساس نانو ذرات طلا


یک تراگردان اپتیکی کم هزینه با بکار گیری اجزای الکترونیکی معمول برای کاربردهای حس ایمنی بر اساس نانو ذرات طلا

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  37 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  اپتیک و لیزر
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


یک تکنولوژی اندازه گیری کامل جابجایی جدید مبتنی بر عدد موج همدوسی پایین تداخل سنج


یک تکنولوژی اندازه گیری کامل جابجایی جدید مبتنی بر عدد موج همدوسی پایین تداخل سنج

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  6 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  ابتیک و لیزر
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


یک رویکرد جدید هندسی برای پردازش خیلی سریع LED با استفاده از لیزر فمتو ثانیه ای


یک رویکرد جدید هندسی برای پردازش خیلی سریع LED با استفاده از لیزر فمتو ثانیه ای

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  5 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  ابتیک و لیزر
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


آزمایش های ترکیبی و ارزیابی های تئوری از دینامیک های شبکه و اپتوالکترونیک TaON و Ta3N5


آزمایش های ترکیبی و ارزیابی های تئوری از دینامیک های شبکه و اپتوالکترونیک TaON و Ta3N5

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  9 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  اپتیک لیزر
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


هورمون های Bioidentical، زنان یائسه و وسوسه ی (زایمان) “طبیعی” در U.S، داروی ضد پیری


هورمون های Bioidentical، زنان یائسه و وسوسه ی (زایمان) “طبیعی” در U.S، داروی ضد پیری

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  38 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مامایی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


آزمون تطابق و روانسنجی مقیاس محیطی طرزکار جهت استفاده ی ماماها


آزمون تطابق و روانسنجی مقیاس محیطی طرزکار جهت استفاده ی ماماها

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  6 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مامایی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


روند کنترل شده و تصادفی یوگا برای زنان باردار دارای علائم افسردگی و اضطراب


روند کنترل شده و تصادفی یوگا برای زنان باردار دارای علائم افسردگی و اضطراب

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  7 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مامایی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


یک بررسی گزینشی از دستورالعمل های های ورزشی پیش از زایمان از دهه ی ۱۹۵۰ تا کنون: نوشته شده برای زنان، متخصصان مراقبت های بهداشتی و ورزشکاران زن


یک بررسی گزینشی از دستورالعمل های های ورزشی پیش از زایمان از دهه ی ۱۹۵۰ تا کنون: نوشته شده برای زنان، متخصصان مراقبت های بهداشتی و ورزشکاران زن

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  6 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مامایی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


خواستگاه تصمیم گیری زنان، نقش اعتماد: قسمت ارزیابی مطالعه ی بخش های زنان وزایمان، نیوزلند


خواستگاه تصمیم گیری زنان، نقش اعتماد: قسمت ارزیابی مطالعه ی بخش های زنان وزایمان، نیوزلند

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  9 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مامایی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


اعتبار و قابلیت اعتماد نسخه ی ترکی شاخص بهینگی US (OI-US) برای ارزیابی پیامدهای مراقبت از مادران


اعتبار و قابلیت اعتماد نسخه ی ترکی شاخص بهینگی US (OI-US) برای ارزیابی پیامدهای مراقبت از مادران

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  8 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مامایی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


تاثیر تجارب زایمان برعلائم استرس تروماتیک پس از زایمان زنان: مقایسه میان زنان یهودی اسرائیل و زنان عرب


تاثیر تجارب زایمان برعلائم استرس تروماتیک پس از زایمان زنان: مقایسه میان زنان یهودی اسرائیل و زنان عرب

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  8 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مامایی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


طبقه بندی برای نظریه ی پیچیدگی در بافت مراقبت زایشگاه


طبقه بندی برای نظریه ی پیچیدگی در بافت مراقبت زایشگاه

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  10 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مامایی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


استاندارهایی برای پزشکان ماما در رابطه با انحراف طبیعی جمجمه ی خارجی: یک مطالعه ی Delphi


استاندارهایی برای پزشکان ماما در رابطه با انحراف طبیعی جمجمه ی خارجی: یک مطالعه ی Delphi

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  8 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مامایی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


طراحی همروند ساختار کلان ترکیبی و ریزساختار مواد چند فازی برای قبول پویایی مینیمم


طراحی همروند ساختار کلان ترکیبی و ریزساختار مواد چند فازی برای قبول پویایی مینیمم

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  13 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مهندسی مواد
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


طراحی سبک وزن ساختارهای لایه ای کامپوزیت با محدودیت بسامد


طراحی سبک وزن ساختارهای لایه ای کامپوزیت با محدودیت بسامد

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  14 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مهندسی مواد
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


نظام سیستم های مرتبط با طراحی مفهومی وسایل پرواز: دیدگاه ها و پیشرفت ها


نظام سیستم های مرتبط با طراحی مفهومی وسایل پرواز: دیدگاه ها و پیشرفت ها

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  19 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مکانیک
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


رابطه میان طراحی اتومبیل جدید و تأثیر بازیافت روی ارزیابی چرخه زندگی


رابطه میان طراحی اتومبیل جدید و تأثیر بازیافت روی ارزیابی چرخه زندگی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  6 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مکانیک
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


حالات به جلو برنده ی طراحی عکس العمل مرتبط با وسایل نقلیه ی کاملاً الکتریکی با چند موتور


حالات به جلو برنده ی طراحی عکس العمل مرتبط با وسایل نقلیه ی کاملاً الکتریکی با چند موتور

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  15 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مکانیک
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


چارچوب اساسی به سمت طراحی بهینه ی قالب محصول برای ربات های نوع خطی سه محوری صنعتی


چارچوب اساسی به سمت طراحی بهینه ی قالب محصول برای ربات های نوع خطی سه محوری صنعتی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  8 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مکانیک
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


طراحی پکتین بسیار جاذب /ترکیب های CaCO3 متناسب شده بواسطه ی مشخصه های پکتین و منبع کربنات


طراحی پکتین بسیار جاذب /ترکیب های CaCO3 متناسب شده بواسطه ی مشخصه های پکتین و منبع کربنات

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  9 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مهندسی مواد
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


طراحی بهینه تیرک های ترکیبی با دیواره نازک برای مسأله ی خمش مارپیچی – تنشی


طراحی بهینه تیرک های ترکیبی با دیواره نازک برای مسأله ی خمش مارپیچی – تنشی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  22 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مهندسی مواد
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


شکل گیری کامپوزیت بی نظم Al88Ni6Y6 پایای حرارتی بواسطه ی طرح اضافه نویسه


شکل گیری کامپوزیت بی نظم Al88Ni6Y6 پایای حرارتی بواسطه ی طرح اضافه نویسه

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  28 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مهندسی مواد
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


سختی مبتنی بر اثر طرح کلی ساختارهای کامپوزیت تقویت شده فیبر کربن


سختی مبتنی بر اثر طرح کلی ساختارهای کامپوزیت تقویت شده فیبر کربن

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  8 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مهندسی مواد
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


چالش های الگوریتم های انتخاب سلول در طراح های ریز پردازشگر با عملکرد بالای صنعتی


چالش های الگوریتم های انتخاب سلول در طراح های ریز پردازشگر با عملکرد بالای صنعتی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  9 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مهندسی مواد
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


تولید ریز کامپوزیت های Al2O3AlN طراحی شده برای ویژگی های فیزیکی درخور (مناسب)


تولید ریز کامپوزیت های Al2O3AlN طراحی شده برای ویژگی های فیزیکی درخور (مناسب)

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  19 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مهندسی مواد
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


تحلیل حساسیت تحلیلی مقدار مشخصه طراحی سبک وزن تیرک های ورقه ای شده کامپوزیت


تحلیل حساسیت تحلیلی مقدار مشخصه طراحی سبک وزن تیرک های ورقه ای شده کامپوزیت

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  9 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مهندسی مواد
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


تأثیر فساد لاستیک روی ترکیب بازیافت شده ی سرد لاستیکی برای سنگ فرش های جاده


تأثیر فساد لاستیک روی ترکیب بازیافت شده ی سرد لاستیکی برای سنگ فرش های جاده

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  9 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مهندسی مواد
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


مسئولیت محیطی در طراحی ساختمان» یک مطالعه محلی ایتالیایی


مسئولیت محیطی در طراحی ساختمان» یک مطالعه محلی ایتالیایی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  10 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  معماری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


جنبه های تشریحی و توصیفی دوره روانشناسی محیط در آموزش طراحی داخلی


جنبه های تشریحی و توصیفی دوره روانشناسی محیط در آموزش طراحی داخلی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  11 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  معماری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


تعیین عوامل محیطی تأثیر گذار روی افزایش امنیت در طراحی منازل مسکونی


تعیین عوامل محیطی تأثیر گذار روی افزایش امنیت در طراحی منازل مسکونی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  9 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  معماری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


تعریف مجدد شناسه در محیط های خرید – کارگاه طراحی داخلی سال سوم


تعریف مجدد شناسه در محیط های خرید – کارگاه طراحی داخلی سال سوم

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  8 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  معماری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


بهبود طراحی صنعتی از طریق آزمایشات دستی


بهبود طراحی صنعتی از طریق آزمایشات دستی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  7 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  معماری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


بررسی بحرانی ابزارهای ارزیابی محیطی برای طراحی شهری تاب آور


بررسی بحرانی ابزارهای ارزیابی محیطی برای طراحی شهری تاب آور

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  16 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  عمران
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


برندسازی صنعت توریسم مرکز شمال شرق تایلند، پشتبان جامعه اقتصادی ASEAN


برندسازی صنعت توریسم مرکز شمال شرق تایلند، پشتبان جامعه اقتصادی ASEAN

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  7 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


رابطه ی میان فیتوپلانکتون و عوامل محیطی در آب باغبانی با مکمل آب اصلاح شده


رابطه ی میان فیتوپلانکتون و عوامل محیطی در آب باغبانی با مکمل آب اصلاح شده

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  9 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  محیط زیست
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


طراحی شماهای کشاورزی – محیطی: ترجیحات کشاورزان در جنوب اسپانیا


طراحی شماهای کشاورزی – محیطی: ترجیحات کشاورزان در جنوب اسپانیا

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  13 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  کشاورزی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


روش تشخیص خطاهای مدل CAD سه بعدی اتوماتیک بخش ساختاری هواپیما برای ماشین NC


روش تشخیص خطاهای مدل CAD سه بعدی اتوماتیک بخش ساختاری هواپیما برای ماشین NC

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  8 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  کامپیوتر
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


روش باز تحلیلی ضریب مستقل موازی مبتنی بر چندین GPU و کاربردهای طراحی وسیله نقلیه


روش باز تحلیلی ضریب مستقل موازی مبتنی بر چندین GPU و کاربردهای طراحی وسیله نقلیه

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  17 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  کامپیوتر
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


پیش فرض و طرح یک محیط یادگیری مهارت برای ترسیم روی اشیای سه بعدی با استفاده از AR


پیش فرض و طرح یک محیط یادگیری مهارت برای ترسیم روی اشیای سه بعدی با استفاده از AR

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  9 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  کامپیوتر
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


الگوی طراحی برای ربات صنعتی: مهندسی پیکربندی دلخواه کاربر


الگوی طراحی برای ربات صنعتی: مهندسی پیکربندی دلخواه کاربر

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  10 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  کامپیوتر
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


استراتژی مدیریت آلارم موازی توزیع یافته برای کاهش آلارم در کارخانه های مواد شیمیایی


استراتژی مدیریت آلارم موازی توزیع یافته برای کاهش آلارم در کارخانه های مواد شیمیایی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  9 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  کامپیوتر
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


ارتباط گرایی به عنوان مدل آموزشی در آموزش طراحی صنعتی


ارتباط گرایی به عنوان مدل آموزشی در آموزش طراحی صنعتی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  5 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  طراحی صنعتی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


ایجاد سوراخ – بسته بندی جو تغییر یافته واسط بسته بندی محصول فراوری شده و تازه – یک بررسی


ایجاد سوراخ – بسته بندی جو تغییر یافته واسط بسته بندی محصول فراوری شده و تازه – یک بررسی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  14 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  صنایع غذایی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


استفاده از ارتباطات رنگ – رایحه برای طرح بسته بندی عطر ها


استفاده از ارتباطات رنگ – رایحه برای طرح بسته بندی عطر ها

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  9 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  صنایع غذایی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


ارزیابی روند عناصر طراحی در بسته بندی محصول با استفاده از وظیفه گرایش آنلاین


ارزیابی روند عناصر طراحی در بسته بندی محصول با استفاده از وظیفه گرایش آنلاین

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  9 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  صنایع غذایی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


مهندسی سلول های CAR-T: مفاهیم طراحی


مهندسی سلول های CAR-T: مفاهیم طراحی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  9 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  پزشکی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


طراحی سه مرحله ترتیب دوم برای تخمین محصول چندین نسبت برنولی


طراحی سه مرحله ترتیب دوم برای تخمین محصول چندین نسبت برنولی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  12 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  آمار
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


طراحی منطقی ترکیب های پیوندی فیبر تقویت شده: تحلیل اشتراک بار جهانی (کلی)


طراحی منطقی ترکیب های پیوندی فیبر تقویت شده: تحلیل اشتراک بار جهانی (کلی)

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  9 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  الکترونیک
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


طراحی تکنو-اقتصادی وسایل نقلیه الکتریکی پیوندی با استفاده از تکنیک های بهینه سازی چند شیئی


طراحی تکنو-اقتصادی وسایل نقلیه الکتریکی پیوندی با استفاده از تکنیک های بهینه سازی چند شیئی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  15 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  الکترونیک
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


طراحی استراتژی رانندگی بهینه راحت برای وسایل نقلیه الکتریکی با استفاده از بهینه سازی چند شیئی


طراحی استراتژی رانندگی بهینه راحت برای وسایل نقلیه الکتریکی با استفاده از بهینه سازی چند شیئی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  18 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  الکترونیک
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


توپولوژی فضایی – مکانی مبتنی بر هستی شناسی رسمی برای طراحی محصول یکپارچه و برنامه ریزی دنباله مشابهت


توپولوژی فضایی – مکانی مبتنی بر هستی شناسی رسمی برای طراحی محصول یکپارچه و برنامه ریزی دنباله مشابهت

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  18 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  الکترونیک
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


تبدیل ترمز دوبل یکپارچه برای وسایل نقلیه الکتریکی: طراحی، کنترل و آزمایش


تبدیل ترمز دوبل یکپارچه برای وسایل نقلیه الکتریکی: طراحی، کنترل و آزمایش

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  23 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  زیست شناسی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


متدلوژی بدیع ملاحظه ی همزمان محصولات بازتولید شده و محصولات جدید در طراحی خط تولید


متدلوژی بدیع ملاحظه ی همزمان محصولات بازتولید شده و محصولات جدید در طراحی خط تولید

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  14 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  اقتصاد
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


کنترل نگرانی های محیطی در طراحی زنجیره تأمین حلقه بسته و برنامه ریزی آن


کنترل نگرانی های محیطی در طراحی زنجیره تأمین حلقه بسته و برنامه ریزی آن

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  37 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  اقتصاد
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


استراتژی یادگیری انگلیسی و سطح مهارت دانشجویان سال اول


استراتژی یادگیری انگلیسی و سطح مهارت دانشجویان سال اول

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  6 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  زبان انگلیسی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


ارتباطات بین فرهنگی و تحلیل گفتار: مطالعه موردی انگلیسی تخصصی هوانوردی


ارتباطات بین فرهنگی و تحلیل گفتار: مطالعه موردی انگلیسی تخصصی هوانوردی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  8 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  زبان انگلیسی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


یک تکنیک نمایش جریان برای تست IDDQ در مدارات مجتمع دیجیتالی


یک تکنیک نمایش جریان برای تست IDDQ در مدارات مجتمع دیجیتالی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  13 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  برق/الکترونیک
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


مراکز نیتروژن-خالی در الماس برای تصویر برداری جریان در سطح لایه باز توزیعی مدارات مجتمع


مراکز نیتروژن-خالی در الماس برای تصویر برداری جریان در سطح لایه باز توزیعی مدارات مجتمع

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  5 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  برق/الکترونیک
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


مدار ۷T SRAM تغییرپذیر به همراه حالت SLEEP پایداری بالای داده و نشتی پایین


مدار ۷T SRAM تغییرپذیر به همراه حالت SLEEP پایداری بالای داده و نشتی پایین

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  8 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  برق/الکترونیک
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


قطع مزاحم جریان پسماند مدارشکن ها در مدارات تغذیه بارهای الکترونیکی


قطع مزاحم جریان پسماند مدارشکن ها در مدارات تغذیه بارهای الکترونیکی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  8 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  برق/قدرت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


طراحی و تحلیل جمع کننده نقلی ریپل توان-آگاه نشتی زیرآستانه ای در مدار-سطح با استفاده از تکنولوژی ۹۰nm


طراحی و تحلیل جمع کننده نقلی ریپل توان-آگاه نشتی زیرآستانه ای در مدار-سطح با استفاده از تکنولوژی ۹۰nm

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  6 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  برق / الکترونیک
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


شبیه سازی TCAD رشته جریان در پیل های IGBT مجاور تحت موقعیت اتصال کوتاه روشن و خاموش


شبیه سازی TCAD رشته جریان در پیل های IGBT مجاور تحت موقعیت اتصال کوتاه روشن و خاموش

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  5 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  برق/قدرت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


خواص نورتابی جریان متناوب دیودهای نور افشان (AC LEDs) در میان مدار عملیاتی و ویژگی های الکتریکی


خواص نورتابی جریان متناوب دیودهای نور افشان (AC LEDs) در میان مدار عملیاتی و ویژگی های الکتریکی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  14 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  برق/الکترونیک
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


مروری بر احتراق دوده در فیلترهای ذره دیزلی برای کاربدهای خودرویی:از کاتالیزور پودری تا راکتورهای ساختاربندی شده


مروری بر احتراق دوده در فیلترهای ذره دیزلی برای کاربدهای خودرویی:از کاتالیزور پودری تا راکتورهای ساختاربندی شده

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  69 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مکانیک
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


یک جبران­ساز جدید برای کنترل بازخورد خروجی استاتیک فازی شبکه غیرخطی زمان گسسته سیستم


یک جبران­ساز جدید برای کنترل بازخورد خروجی استاتیک فازی شبکه غیرخطی زمان گسسته سیستم

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  24 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  برق انتقال
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


طراحی کنترل بازخورد خروجی استاتیک مقاوم ∞ H برای سیستم های خطی با عدم قطعیت چندموضوعه


طراحی کنترل بازخورد خروجی استاتیک مقاوم ∞ H برای سیستم های خطی با عدم قطعیت چندموضوعه

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  23 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  برق کنترل
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


سیستم های خطی فاصله به عنوان یک گام ضروری در سیستم های خطی فازی


سیستم های خطی فاصله به عنوان یک گام ضروری در سیستم های خطی فازی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  25 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  برق کنترل
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


تجزیه و تحلیل کنترل و کنترل مقاوم از یک سیستم تبرید یک مرحله­ای


تجزیه و تحلیل کنترل و کنترل مقاوم از یک سیستم تبرید یک مرحله­ای

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  30 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  برق کنترل
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


کنترل غیر خطی از UAVs با بال ثابت در حضور باد تصادفی


کنترل غیر خطی از UAVs با بال ثابت در حضور باد تصادفی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  26 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  برق کنترل
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


کنترل پسیو تطبیقی هماهنگ مبتنی بر تخمین اختلال برای سیستم های قدرت چندماشینی


کنترل پسیو تطبیقی هماهنگ مبتنی بر تخمین اختلال برای سیستم های قدرت چندماشینی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  21 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  برق کنترل
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


ماندگاری ترمیمات رزین مستقیم در دندان های پسین در طی یک دوره ۱۹ ساله (۲۰۱۵- ۱۹۹۶): فرا تحلیل مطالعات آینده نگر


ماندگاری ترمیمات رزین مستقیم در دندان های پسین در طی یک دوره ۱۹ ساله (۲۰۱۵- ۱۹۹۶): فرا تحلیل مطالعات آینده نگر

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  28 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  دندانپزشکی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


مهارتهای شناختی، شخصیت و ترجیحات اقتصادی در موفقیت دانشگاهی


مهارتهای شناختی، شخصیت و ترجیحات اقتصادی در موفقیت دانشگاهی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  37 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  اقتصاد
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


مصرف الکتریسیته و رشد اقتصادی در نیجریه: مروری بر بحث رشد انرژی


مصرف الکتریسیته و رشد اقتصادی در نیجریه: مروری بر بحث رشد انرژی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  46 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  اقتصاد
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


مصرف الکتریسیته و توسعه اقتصادی: آیا کشورها به سوی روند مشترکی می روند؟


مصرف الکتریسیته و توسعه اقتصادی: آیا کشورها به سوی روند مشترکی می روند؟

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  31 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  اقتصاد
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


رشد اقتصادی و محیطی در چین: شواهد تجربی با استفاده از داده هایی در سطح استان


رشد اقتصادی و محیطی در چین: شواهد تجربی با استفاده از داده هایی در سطح استان

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  34 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  اقتصاد
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


ارزیابی وضعیت آلودگی فلزی آب‌های سطحی و میکروفیت‌های آبی سد‌های خاکی در لورین، شمال مرکزی نیجریه بعنوان شاخص بهداشت محیط


ارزیابی وضعیت آلودگی فلزی آب‌های سطحی و میکروفیت‌های آبی سد‌های خاکی در لورین، شمال مرکزی نیجریه بعنوان شاخص بهداشت محیط

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  22 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  محیط زیست
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


مدلسازی هوش سازمانی: هیچ چیز گوگل را مانند گوگل نمی کند


مدلسازی هوش سازمانی: هیچ چیز گوگل را مانند گوگل نمی کند

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  18 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


درگیری کارکنان، کاربستهای مدیریت منابع انسانی، و مزیت رقابتی . یک رهیافت منسجم


درگیری کارکنان، کاربستهای مدیریت منابع انسانی، و مزیت رقابتی . یک رهیافت منسجم

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  30 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


کاربستهای بودجه بندی سرمایه: پیمایشی درباره ی شرکتهای اروپای غربی و مرکزی


کاربستهای بودجه بندی سرمایه: پیمایشی درباره ی شرکتهای اروپای غربی و مرکزی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  40 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  حسابداری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


اسلوبهای عرشه بتن ارمه ای غیر سازه ای با سیستم محصورشدگی عرضی


اسلوبهای عرشه بتن ارمه ای غیر سازه ای با سیستم محصورشدگی عرضی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  39 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  عمران
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


گروه مطالعه ی Trueblood درباره ی اهداف صورت های مالی (۱۹۷۱-۷۳) : یک پژوهش تاریخی


گروه مطالعه ی Trueblood درباره ی اهداف صورت های مالی (۱۹۷۱-۷۳) : یک پژوهش تاریخی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  28 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  حسابداری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


استفاده از کارت امتیازی متوازن برای تولید طراحی مدار پایدار


استفاده از کارت امتیازی متوازن برای تولید طراحی مدار پایدار

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  12 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


شکستگی های استخوان کف دست و انگشتان دست در ورزشکاران


شکستگی های استخوان کف دست و انگشتان دست در ورزشکاران

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  30 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  تربیت بدنی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


بررسی طول فصل مداخله در تعاملات مربی- ورزشکار و رشد ورزشکاران جوان در طی ورزش


بررسی طول فصل مداخله در تعاملات مربی- ورزشکار و رشد ورزشکاران جوان در طی ورزش

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  39 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  تربیت بدنی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


رابطه بین گذر از فعالیت حرفه ای دو گانه و فعالیت حرفه ای پس از ورزش در بین ورزشکاران آفریقای جنوبی، بوتسوانا، نامیبیا و زیمبابوه


رابطه بین گذر از فعالیت حرفه ای دو گانه و فعالیت حرفه ای پس از ورزش در بین ورزشکاران آفریقای جنوبی، بوتسوانا، نامیبیا و زیمبابوه

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  25 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  تربیت بدنی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


الگوریتم جستجوی هارمونی: یک نوع متفاوت با Fretwidthخود تنظیم کننده


الگوریتم جستجوی هارمونی: یک نوع متفاوت با Fretwidthخود تنظیم کننده

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  26 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  کامپیوتر
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


رفتار خمشی تیرهای بتنی تقویت شده با ترکیب FRP / فولاد


رفتار خمشی تیرهای بتنی تقویت شده با ترکیب FRP / فولاد

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  46 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  عمران
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


وابستگی مصرف کننده به کشورهای خارجی: توسعه ی سازه، پیامدهای رفتار خرید و تضادهای خصومت آمیز


وابستگی مصرف کننده به کشورهای خارجی: توسعه ی سازه، پیامدهای رفتار خرید و تضادهای خصومت آمیز

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  11 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


مقاومت نوآوری منفعل: نفرین نوآوری؟ بررسی پیامدهای رفتار مصرف کننده نوآور


مقاومت نوآوری منفعل: نفرین نوآوری؟ بررسی پیامدهای رفتار مصرف کننده نوآور

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  49 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


مصرف کنندگان بین قفسه های سوپر مارکت: تاثیر فاصله بین فردی بر رفتار مصرف کننده


مصرف کنندگان بین قفسه های سوپر مارکت: تاثیر فاصله بین فردی بر رفتار مصرف کننده

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  11 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


مدل سازی رفتار مصرف کننده آنلاین: برتری عواطف و تاثیرات تعدیلی نیاز به شناخت و سطح برانگیختن بهینه


مدل سازی رفتار مصرف کننده آنلاین: برتری عواطف و تاثیرات تعدیلی نیاز به شناخت و سطح برانگیختن بهینه

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  13 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


مدل سازی پیشرفته رفتار مصرف کننده انلاین: نقش های تعدیل کننده ی لذتگرایی و فرهنگ


مدل سازی پیشرفته رفتار مصرف کننده انلاین: نقش های تعدیل کننده ی لذتگرایی و فرهنگ

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  17 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


مدل تعدیل شده ی واسطه ای درباره ی رفتارهای مقش مصرف کنندگان در اجتماعات برند


مدل تعدیل شده ی واسطه ای درباره ی رفتارهای مقش مصرف کنندگان در اجتماعات برند

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  10 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


رفتار مصرف کننده در انتخاب سبزیجات کمتر پردازش شده و معانی برای راهبردهای بازاریابی


رفتار مصرف کننده در انتخاب سبزیجات کمتر پردازش شده و معانی برای راهبردهای بازاریابی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  7 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


خرید مجازی و ترغیب ناخودآگاهانه: تاثیرات اصلی سن اولیه و تبعیض سن مصرف کنندگان بر رفتارهای ضد اجتماعی و خرید


خرید مجازی و ترغیب ناخودآگاهانه: تاثیرات اصلی سن اولیه و تبعیض سن مصرف کنندگان بر رفتارهای ضد اجتماعی  و خرید

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  10 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


تصمیم سازی رای گیری بزرگسالان: مطالعه ی تاثیر استفاده از دیدگاه رفتار مصرف کننده انلاین


تصمیم سازی رای گیری بزرگسالان: مطالعه ی تاثیر استفاده از دیدگاه رفتار مصرف کننده انلاین

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  11 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


تاثیرات ترغیب های اطلاعاتی بر رفتارهای بازپرداخت بدهی مصرف کننده


تاثیرات ترغیب های اطلاعاتی بر رفتارهای بازپرداخت بدهی مصرف کننده

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  18 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


تاثیر موقعیت خرید بر رفتار تحقق یافته ی مصرف کننده ی حامی محیط زیست


تاثیر موقعیت خرید بر رفتار تحقق یافته ی مصرف کننده ی حامی محیط زیست

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  5 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


رابطه ی هوش سازمانی و اخلاقیات سازمانی با خود کارآمدی شغلی معلم در آموزش تربیت بدنی


رابطه ی هوش سازمانی و اخلاقیات سازمانی با خود کارآمدی شغلی معلم در آموزش تربیت بدنی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  7 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


حرفه کامپیوتر مالزیایی: ارزیابی هوش عاطفی و تعهد سازمانی


حرفه کامپیوتر مالزیایی: ارزیابی هوش عاطفی و تعهد سازمانی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  8 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


درگیری کارکنان، کاربستهای مدیریت منابع انسانی و مزیت رقابتی . یک رهیافت منسجم


درگیری کارکنان، کاربستهای مدیریت منابع انسانی و مزیت رقابتی . یک رهیافت منسجم

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  30 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


پژوهشی درباره ی تاثیرات هوش عاطفی بر اعتماد سازمانی که برمبنای مدل البرشت می باشد (مطالعه موردی درباره ی شهر قائم شهر)


پژوهشی درباره ی تاثیرات هوش عاطفی بر اعتماد سازمانی که برمبنای مدل البرشت می باشد (مطالعه موردی درباره ی شهر قائم شهر)

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  8 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


بررسی رابطه هوش سازمانی با مدیریت نوآوری و پیشرفت شغلی در سازمان


بررسی رابطه هوش سازمانی با مدیریت نوآوری و پیشرفت شغلی در سازمان

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  10 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


پژوهشی درباره ی رابطه بین هوش سازمانی و چابکی سازمان در دانشگاه علوم پزشکی تهران


پژوهشی درباره ی رابطه بین هوش سازمانی و چابکی سازمان در دانشگاه علوم پزشکی تهران

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  15 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


تاثیر هوش سازمانی کارکنان بر توانمندی آنها در شرکت آب و فاضلاب روستای استان اذربایجان شرقی


تاثیر هوش سازمانی کارکنان بر توانمندی آنها در شرکت آب و فاضلاب روستای استان اذربایجان شرقی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  11 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


مدلسازی اطلاعات ساختمان براساس بهینه سازی طراحی ساخت برای دوام پذیری


مدلسازی اطلاعات ساختمان براساس بهینه سازی طراحی ساخت برای دوام پذیری

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  31 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  عمران
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


تمرکز یافتن مسیریابی در میان دامنه ها از طریق SDN: یک مدل و چارچوب شبیه سازی در جهت تکامل BGP


تمرکز یافتن مسیریابی در میان دامنه ها از طریق SDN: یک مدل و چارچوب شبیه سازی در جهت تکامل BGP

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  25 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  کامپیوتر
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


مولفه های گسترش بانکداری در اقتصاد برزیل: نقش عوامل اقتصادی خرد


مولفه های گسترش بانکداری در اقتصاد برزیل: نقش عوامل اقتصادی خرد

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  24 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  بانکداری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


معمای سودآوری در مقابل سلامت و استواری بانک ها با توجه به نوع مالکیت: شواهدی از بخش بانکداری هندوستان


معمای سودآوری در مقابل سلامت و استواری بانک ها با توجه به نوع مالکیت: شواهدی از بخش بانکداری هندوستان

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  30 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  بانکداری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


مشارکت خارجی و رقابت بانکداری: شواهدی از صنعت بانکداری اندونزی


مشارکت خارجی و رقابت بانکداری: شواهدی از صنعت بانکداری اندونزی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  38 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  بانکداری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


ارزشیابی رشد اعتبار بهینه برای نظام بانکی در حال ظهور


ارزشیابی رشد اعتبار بهینه برای نظام بانکی در حال ظهور

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  30 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  بانکداری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


کاربستهای بودجه بندی سرمایه: پیمایشی درباره ی شرکتهای اروپایی و مرکزی


کاربستهای بودجه بندی سرمایه: پیمایشی درباره ی شرکتهای اروپایی و مرکزی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  40 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  اقتصاد
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


نگرشی بر توسعه چارچوبی برای نرم افزار مسئول در سطح اجتماع با تحلیل در داده های بزرگ رسانه های اجتماعی برنامه محاسباتی ابر (cloud) از طریق مهندسی هستی شناختی


نگرشی بر توسعه چارچوبی برای نرم افزار مسئول در سطح اجتماع با تحلیل در داده های بزرگ رسانه های اجتماعی برنامه محاسباتی ابر (cloud) از طریق مهندسی هستی شناختی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  7 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  کامپیوتر
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


ارزشیابی چرخه حیات تطبیقی دو مرحله ای کارت های تجاری کاغذی و نرم افزاری


ارزشیابی چرخه حیات تطبیقی دو مرحله ای کارت های تجاری کاغذی و نرم افزاری

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  8 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  فناوری اطلاعات
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


فضای کالبدی، رفتار اجتماعی و تغییرات اجتماعی اقتصادی در واحدهای همسایگی سنتی: مطالعه ی موردی شهر سنتی نابلوس


فضای کالبدی، رفتار اجتماعی و تغییرات اجتماعی اقتصادی در واحدهای همسایگی سنتی: مطالعه ی موردی شهر سنتی نابلوس

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  9 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  جامعه شناسی شهری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


دیداری کردن کاهش آسیب: ملاحظات اخلاقی و روش شناختی


دیداری کردن کاهش آسیب: ملاحظات اخلاقی و روش شناختی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  8 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  جامعه شناسی پزشکی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


تحلیل شبکه نشان دهنده ی انجمن های باز و محل بومی در بحث های اجتماعی رسانه ای از تغییر اقلیم می باشد


تحلیل شبکه نشان دهنده ی انجمن های باز و محل بومی در بحث های اجتماعی رسانه ای از تغییر اقلیم می باشد

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  13 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  جامعه شناسی محیط زیست
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


تاثیر واحد همسایگی بر نشانه های افسردگی، حمایت اجتماعی و بی اعتمادی: تحلیل طولی با سنجش های مکرر


تاثیر واحد همسایگی بر نشانه های افسردگی، حمایت اجتماعی و بی اعتمادی: تحلیل طولی با سنجش های مکرر

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  7 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  جامعه شناسی شهری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


انتخاب مدرسه و قشربندی اجتماعی: چطور انتقال های بین مناطق منجر به تغییر ترکیب اقتصاد و قومی/نژادی مدارس می شوند


انتخاب مدرسه و قشربندی اجتماعی: چطور انتقال های بین مناطق منجر به تغییر ترکیب اقتصاد و قومی/نژادی مدارس می شوند

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  21 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  جامعه شناسی قشربندی و نابرابری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


اجتماعات طبقات: رهیافت شبکه ای به تحرک اجتماعی


اجتماعات طبقات: رهیافت شبکه ای به تحرک اجتماعی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  10 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  جامعه شناسی قشربندی و نابرابری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


پیوند بین سبک های والدین و آسیب به خود در نوجوانی


پیوند بین سبک های والدین و آسیب به خود در نوجوانی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  8 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  پژوهش جامعه شناسی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


چشم اندازهای گوناگونی درباره ی مشروط بودن: نقش سیاست داخلی و اجتماعی شدن بین المللی در کمک های فرانسه و بریتانیا


چشم اندازهای گوناگونی درباره ی مشروط بودن: نقش سیاست داخلی و اجتماعی شدن بین المللی در کمک های فرانسه و بریتانیا

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  20 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  جامعه شناسی سیاسی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


کدام بخش از سرمایه اجتماعی با رضایت از زندگی و سلامت خود ارزیابی شده ارتباط دارد؟ تحلیل چند سطحی بر مبنای پیمایش ایمیل و در سطح ملی در ژاپن


کدام بخش از سرمایه اجتماعی با رضایت از زندگی و سلامت خود ارزیابی شده ارتباط دارد؟ تحلیل چند سطحی بر مبنای پیمایش ایمیل و در سطح ملی در ژاپن

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  14 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  جامعه شناسی پزشکی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


نقاط کربنی co-doped نیتروژن و گوگرد : یک پروب فلورسانس اسان و سبز برای کلر ازاد


نقاط کربنی co-doped نیتروژن و گوگرد : یک پروب فلورسانس اسان و سبز برای کلر ازاد

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  37 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  شیمی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


مطالعه ی مقایسه ای بین توانایی فتودینامیک نانوذرات طلا و نقره ، به عنوان واسطه ی مرگ سلولی در رده های سلول های سرطانی سینه و ریه


مطالعه ی مقایسه ای بین توانایی فتودینامیک نانوذرات طلا و نقره ، به عنوان واسطه ی مرگ سلولی در رده های سلول های سرطانی سینه و ریه

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  30 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  شیمی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


فنول های و ظرفیت آنتی اکسیدانی سبزیجات مدیترانه ای که با استفاده از تکنیک های پخت و پز مختلف محلی و به همراه روغن زیتون بسیار بکر تهیه شده اند


فنول های و ظرفیت آنتی اکسیدانی سبزیجات مدیترانه ای که با استفاده از تکنیک های پخت و پز مختلف محلی و به همراه روغن زیتون بسیار بکر تهیه شده اند

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  40 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  شیمی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


رویکردی برای باز پیکر بندی خرابی بر مبنای QOS در معماری سرویس گرا


رویکردی برای باز پیکر بندی خرابی بر مبنای QOS در معماری سرویس گرا

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  8 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  کامپیوتر
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


رویکرد تابع کیفیت برای طراحی منابع در معماری های سرویس گرا


رویکرد تابع کیفیت برای طراحی منابع در معماری های سرویس گرا

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  14 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  کامپیوتر
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


چارچوب همتا به همتای مبتنی بر قوانین برای معماری های سرویس گرا زمان واقعی تمرکز زدایی شده


چارچوب همتا به همتای مبتنی بر قوانین برای معماری های سرویس گرا زمان واقعی تمرکز زدایی شده

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  33 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  کامپیوتر
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


رفتار پخت و هضم پذیری نشاسته از ندولهای غنی از NUTRIOSEا حاصل از آرد سیب زمینی شیرین و نشاسته


رفتار پخت و هضم پذیری نشاسته از ندولهای غنی از NUTRIOSEا حاصل از آرد سیب زمینی شیرین و نشاسته

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  32 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  شیمی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


حذف پاراستامول از روی کربن فعال مشتق شده از توده ی زنده : مدل سازی منحنی های نفوذ دارای بستر ثابت، با استفاده از آزمایش های جذب دسته ای


حذف پاراستامول از روی کربن فعال مشتق شده از توده ی زنده : مدل سازی منحنی های نفوذ دارای بستر ثابت، با استفاده از آزمایش های جذب دسته ای

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  63 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  شیمی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


تعین ولتامتری همزمان استامینوفن و دومپریدوفن براساس نانوذرات گرافن/پلاتینیوم/کامپوزیت نافیون اصلاح یافته با الکترود شیشه ای تغییریافته


تعین ولتامتری همزمان استامینوفن و دومپریدوفن براساس نانوذرات گرافن/پلاتینیوم/کامپوزیت نافیون اصلاح یافته با الکترود شیشه ای تغییریافته

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  40 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  شیمی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی به وسیله جاذبه API و فهرست V و Ni برای تایین کردن اصالت نمونه های نفت خام از زمین های نفتی در حوضه اسپیریتو سانتو (برزیل)


تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی به وسیله جاذبه API و فهرست V و Ni برای تایین کردن اصالت نمونه های نفت خام از زمین های نفتی در حوضه اسپیریتو سانتو (برزیل)

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  26 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  شیمی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


تاثیر پخت بر مشخصات میوه فیزیکی شیمیایی بادنجان


تاثیر پخت بر مشخصات میوه فیزیکی شیمیایی بادنجان

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  30 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  شیمی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


بررسی تاثیر پلاسمای اتمسفری سرد در فاز گازی بر آنتوسیانین ها و رنگ آب انار


بررسی تاثیر پلاسمای اتمسفری سرد در فاز گازی بر آنتوسیانین ها و رنگ آب انار

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  28 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  شیمی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


ارتباط میان ترکیب شیمیایی و شدت بوی متصاعد شده از بخش تهیه ی کمپوست از لجن کشتارگاههای خوک و ذخیره سازی آن


ارتباط میان ترکیب شیمیایی و شدت بوی متصاعد شده از بخش تهیه ی کمپوست از لجن کشتارگاههای خوک و ذخیره سازی آن

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  52 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  شیمی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


اثر سمی نانوذرات اکسید روی بر موش های سالم و بالغ نر


اثر سمی نانوذرات اکسید روی بر موش های سالم و بالغ نر

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  29 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  شیمی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


قانون به مثابه ی ابزار تغییر اجتماعی


قانون به مثابه ی ابزار تغییر اجتماعی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  8 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  پژوهش جامعه شناسی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


شکست ساتیام و تغییرات در کمیته های حسابرسی هندی


شکست ساتیام و تغییرات در کمیته های حسابرسی هندی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  12 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  حسابداری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


سیستم های گزارش دهی بودجه ای دولتی در اتحادیه ای اروپایی: آیا مبنای حسابداری برای پایایی نقص، مرتبط می باشد؟


سیستم های گزارش دهی بودجه ای دولتی در اتحادیه ای اروپایی: آیا مبنای حسابداری برای پایایی نقص، مرتبط می باشد؟

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  24 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  حسابداری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


سهام شرکت حسابرسی، خدمات غیر حسابرسی و ارزیابی درونی کمیت حسابرسی


سهام شرکت حسابرسی، خدمات غیر حسابرسی و ارزیابی درونی کمیت حسابرسی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  69 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  حسابداری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


آیا پیشرفت های بازار مالی بر کاربستهای حسابداری تاثیر دارد؟ مبادله های پیش فرض اعتباری و محافظه کاری گزارش وام گیرندگان


آیا پیشرفت های بازار مالی بر کاربستهای حسابداری تاثیر دارد؟ مبادله های پیش فرض اعتباری و محافظه کاری گزارش وام گیرندگان

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  25 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  حسابداری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


حسابداری برای دلیل اخراج در پژوهش های طولی با اخراج غیرقابل صرف نظر


حسابداری برای دلیل اخراج در پژوهش های طولی با اخراج غیرقابل صرف نظر

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  16 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  حسابداری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


پیش بینی بورس قیمت برای شرکتهای فهرست شده در تبادل بورس تهران با استفاده مدل نوار رگرسیون تطبیقی چند متغیره و فن نوارهای نیمه پارامتریک


پیش بینی بورس قیمت برای شرکتهای فهرست شده در تبادل بورس تهران با استفاده مدل نوار رگرسیون تطبیقی چند متغیره و فن نوارهای نیمه پارامتریک

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  10 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  حسابداری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


آیا حسابداری بین المللی استاندارد شماره ۲۷ منجر به بهبود کارآیی سرمایه می شود؟


آیا حسابداری بین المللی استاندارد شماره ۲۷ منجر به بهبود کارآیی سرمایه می شود؟

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  25 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  حسابداری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


انسجام در بخش دولتی: روش ها و رهیافت ها در سازمان برای همکاری اقتصادی و کشورهای توسعه یافته


انسجام در بخش دولتی: روش ها و رهیافت ها در سازمان برای همکاری اقتصادی و کشورهای توسعه یافته

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  21 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  حسابداری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


استفاده از نوآوری حسابداری در فرانسه: مورد صورت های منسجم مالی در پچنی (۱۹۵۶- ۱۹۷۱)


استفاده از نوآوری حسابداری در فرانسه: مورد صورت های منسجم مالی در پچنی (۱۹۵۶- ۱۹۷۱)

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  22 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  حسابداری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


اختیار حسابداری و تخصیص قیمت فروش بعد از دستاوردها


اختیار حسابداری و تخصیص قیمت فروش بعد از دستاوردها

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  30 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  حسابداری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


سیاست پولی، محافظه کاری حسابداری و اعتبار تجاری


سیاست پولی، محافظه کاری حسابداری و اعتبار تجاری

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  19 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  حسابداری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


تکنیک انتخاب مسیر بر مبنای متره کمپوزیت برای یک شبکه با نام استعاری TOR


تکنیک انتخاب مسیر بر مبنای متره کمپوزیت برای یک شبکه با نام استعاری TOR

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  9 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  کامپیوتر
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


محصولات جانبی تولید شده از خرما در تونس ( عصاره ی دانه ی گرده ی خرما): خواص و اثرات بالقوه ی این محصولات روی ویژگی های حسی، بافتی و آنتی اکسیدانی دسرهای لبنی


محصولات جانبی تولید شده از خرما در تونس ( عصاره ی دانه ی گرده ی خرما): خواص و اثرات بالقوه ی این محصولات روی ویژگی های حسی، بافتی و آنتی اکسیدانی دسرهای لبنی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  34 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  صنایع غذایی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


تجزیه و تحلیلِ خطر مایکوتوکسینهای اصلی موجود در مواد غذایی ، برای کودکان: یک بررسی اجمالی


تجزیه و تحلیلِ خطر مایکوتوکسینهای اصلی موجود در مواد غذایی ، برای کودکان: یک بررسی اجمالی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  53 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  صنایع غذایی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


برچسب گذاری (FOP) جلوی بسته های مواد غذایی و نوشیدنی


برچسب گذاری (FOP) جلوی بسته های مواد غذایی و نوشیدنی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  27 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  صنایع غذایی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


آفلاتوکسین M1 در شیر و محصولات لبنی، رویدادها و چالش های اخیر : مرور


آفلاتوکسین M1 در شیر و محصولات لبنی، رویدادها و چالش های اخیر : مرور

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  38 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  صنایع غذایی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


ارزیابی آب الکترولیزه شده همچون عامل شستشو و ضدعفونی در فولاد ضدزنگ به عنوان مدل سرفیس در صنعت لبنیاتی


ارزیابی آب الکترولیزه شده همچون عامل شستشو و ضدعفونی در فولاد ضدزنگ به عنوان مدل سرفیس در صنعت لبنیاتی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  34 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  صنایع غذایی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


تولید پروتئاز اسید با Aspergillus oryzae روی پودر خمیر سیب زمینی با تاکید برفعالیت ترشح گلیسین : سودی برای صنایع غذایی


تولید پروتئاز اسید با Aspergillus oryzae روی پودر خمیر سیب زمینی با تاکید برفعالیت ترشح گلیسین : سودی برای صنایع غذایی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  34 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  صنایع غذایی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


سیستم های دانش محور برای پشتیبانی از تصمیمات اپیزودیک


سیستم های دانش محور برای پشتیبانی از تصمیمات اپیزودیک

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  12 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  کامپیوتر
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


چارچوبی با توانایی های استدلال برای سیستم های پشتیبانی از تصمیم گیری برای پاسخ به بحران


چارچوبی با توانایی های استدلال برای سیستم های پشتیبانی از تصمیم گیری برای پاسخ به بحران

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  8 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  کامپیوتر
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


ارزشیابی کردن پروژه های EPR با سیستم های پشتیبانی از تصمیم چند صفاتی


ارزشیابی کردن پروژه های EPR با سیستم های پشتیبانی از تصمیم چند صفاتی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  12 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  کامپیوتر
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


یک مرور کامل از روش های حسابداری هزینه کامل و کاربرد آنها برای صنعت خودرو


یک مرور کامل از روش های حسابداری هزینه کامل و کاربرد آنها برای صنعت خودرو

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  17 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  حسابداری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


ویژگی های هیئت نظارتی و کیفیت اطلاعات حسابداری: شواهدی از چین


ویژگی های هیئت نظارتی و کیفیت اطلاعات حسابداری: شواهدی از چین

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  15 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  حسابداری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


ناهنجاری تعهدی در اروپا: نقش اختلالات حسابداری


ناهنجاری تعهدی در اروپا: نقش اختلالات حسابداری

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  10 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  حسابداری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


مشکل سوگیری مدیریت در براوردهای حسابداری: یک دیدگاه سرمایه گذار درباره ی علل و راه حل ها


مشکل سوگیری مدیریت در براوردهای حسابداری: یک دیدگاه سرمایه گذار درباره ی علل و راه حل ها

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  8 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  حسابداری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


عدم تقارن اطلاعاتی حسابداری ارزش منصفانه در طول بحران‌های مالی


عدم تقارن اطلاعاتی حسابداری ارزش منصفانه در طول بحران‌های مالی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  16 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  حسابداری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


سازماندهی اقدام عمومی: درسهایی از حسابداری مدیریت


سازماندهی اقدام عمومی: درسهایی از حسابداری مدیریت

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  7 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  حسابداری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


رویه‌های حسابداری مدیریت قبل و در طول بحران اقتصادی: شواهدی از یونان


رویه‌های حسابداری مدیریت قبل و در طول بحران اقتصادی: شواهدی از یونان

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  15 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  حسابداری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


حسابداری مدیریت در برابر گفتمان حرفه ی پزشکی: هژمونی در مباحث مراقبت های بهداشتی عمومی- موردی از دانمارک


حسابداری مدیریت در برابر گفتمان حرفه ی پزشکی: هژمونی در مباحث مراقبت های بهداشتی عمومی- موردی از دانمارک

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  16 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  حسابداری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


حسابداری مدیریت برای مدیریت ایمنی. مطالعه‌ی موردی شرکت ساخت‌وساز اسپانیایی


حسابداری مدیریت برای مدیریت ایمنی. مطالعه‌ی موردی شرکت ساخت‌وساز اسپانیایی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  10 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  حسابداری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


حسابداری برای معنا: درباره ی ۲۲§ پادشاه رنگ پریده از دیوید فاستر


حسابداری برای معنا: درباره ی ۲۲§ پادشاه رنگ پریده از دیوید فاستر

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  11 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  حسابداری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


تعیین کننده های نقایص بودجه در اروپا: نقش و روابط قواعد مالی، شورای مالی، حسابداری خلاق و یورو


تعیین کننده های نقایص بودجه در اروپا: نقش و روابط قواعد مالی، شورای مالی، حسابداری خلاق و یورو

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  15 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  حسابداری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


انجام جنسیتی در یک زمینه منطقه ای: تبیین غایب بودن زنان از نقش های ارشد در شرکتهای حسابداری منطقه ای در استرالیا


انجام جنسیتی در یک زمینه منطقه ای: تبیین غایب بودن زنان از نقش های ارشد در شرکتهای حسابداری منطقه ای در استرالیا

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  12 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  حسابداری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


یک آزمایش رفتاری بر روی مدیریت ذخیره با اختلال زنجیره تامین


یک آزمایش رفتاری بر روی مدیریت ذخیره با اختلال زنجیره تامین

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  38 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت زنجیره تامین سبز: پیوند دادن دو برنامه ی پدیدار شونده


مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت زنجیره تامین سبز: پیوند دادن دو برنامه ی پدیدار شونده

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  33 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


مدیریت زنجیره تامین خدمات: مرور مدلهای عملیاتی


مدیریت زنجیره تامین خدمات: مرور مدلهای عملیاتی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  42 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


مدیریت زنجیره تامین پایدار و انتقال به اقتصاد چرخه ای: شواهدی از برخی کاربردها


مدیریت زنجیره تامین پایدار و انتقال به اقتصاد چرخه ای: شواهدی از برخی کاربردها

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  38 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


مدیریت زنجیره تامین پایدار در اقتصادی پدیدار شونده: آشفتگی محیطی، خلاء های نهادی و مسیرهای پایدار


مدیریت زنجیره تامین پایدار در اقتصادی پدیدار شونده: آشفتگی محیطی، خلاء های نهادی و مسیرهای پایدار

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  48 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


طبقه بندی مقالات و مجلات درباره ی کنترل پروژه و مدیریت ارزش کسب شده


طبقه بندی مقالات و مجلات درباره ی کنترل پروژه و مدیریت ارزش کسب شده

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  25 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


رابطه ی پویای بین ذخیره، پیوند و بازارهای تبادل خارجی


رابطه ی پویای بین ذخیره، پیوند و بازارهای تبادل خارجی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  28 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


توسعه و اعتباریابی یک ابزار برای سنجش حمایت فرهنگ های سازمانی از مدیریت فرایند تجاری


توسعه و اعتباریابی یک ابزار برای سنجش حمایت فرهنگ های سازمانی از مدیریت فرایند تجاری

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  30 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


تحلیل تاثیر مدیریت درآمدها بر کارآمدی شرکتهای چینی فهرست شده


تحلیل تاثیر مدیریت درآمدها بر کارآمدی شرکتهای چینی فهرست شده

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  51 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


تاثیر فشار قبل از ورشکستگی SME بر ابزارهای مدیریت درآمدها


تاثیر فشار قبل از ورشکستگی SME بر ابزارهای مدیریت درآمدها

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  58 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


بررسی انسجام پایداری شرکت در مدیریت راهبردی: مرور متون


بررسی انسجام پایداری شرکت در مدیریت راهبردی: مرور متون

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  58 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


آیا شرکتها رفتار مدیریت درآمدها را بعد از دریافت هشدارهای پیش بینی مالی تغییر می دهند؟


آیا شرکتها رفتار مدیریت درآمدها را بعد از دریافت هشدارهای پیش بینی مالی تغییر می دهند؟

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  44 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


پیشرفتهایی در مدیریت ریسک مالی و عدم قطعیت سیاست اقتصادی : مرور


پیشرفتهایی در مدیریت ریسک مالی و عدم قطعیت سیاست اقتصادی : مرور

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  27 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


پیش بینی کننده ها و پیامدهای کارآمدی تلفن موبایل: پیوند دادن تعاملی بودن و سادگی با رضایت، اعتماد و وفاداری به برند


پیش بینی کننده ها و پیامدهای کارآمدی تلفن موبایل: پیوند دادن تعاملی بودن و سادگی با رضایت، اعتماد و وفاداری به برند

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  35 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


چابکی راهبردی شرکتهای کوچک و متوسط کره ای و تاثیرش بر عملکرد شرکت و عملیاتی شدن


چابکی راهبردی شرکتهای کوچک و متوسط کره ای و تاثیرش بر عملکرد شرکت و عملیاتی شدن

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  45 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


روند انتشار مطالب مربوط به ژئومورفولوژی رودخانه ها در طی دو دهه: عصر واقعاً جدیدی در این رشته به دلیل انقلاب فناوری اخیر؟


روند انتشار مطالب مربوط به ژئومورفولوژی رودخانه ها در طی دو دهه: عصر واقعاً جدیدی در این رشته به دلیل انقلاب فناوری اخیر؟

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  44 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  جغرافیا
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


ژئومورفولوژی یخبندان و پیرامون یخبندان و اهمیت سنگواره اقلیم شناسی در سه کوه در شمال اتیوپی به همراه یک نقشه ژئو مورفولوژیکی مشروح


ژئومورفولوژی یخبندان و پیرامون یخبندان و اهمیت سنگواره اقلیم شناسی در سه کوه در شمال اتیوپی به همراه یک نقشه ژئو مورفولوژیکی مشروح

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  32 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  جغرافیا
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


پیشرفت به سمت آشکار سازی زود هنگام سرطان سرویکال: بعد فراکتال عکس برداری های AFM سلول های اپیتلیال سرویکال انسانی در مراحل مختلف پیشرفت سرطان


پیشرفت به سمت آشکار سازی زود هنگام سرطان سرویکال: بعد فراکتال عکس برداری های AFM سلول های اپیتلیال سرویکال انسانی در مراحل مختلف پیشرفت سرطان

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  33 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  پزشکی
قيمت فايل مقاله : 3800تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


مدیریت نارسایی قلبی با وجود امکانات پرستاری ماهرانه: بیانیه علمی از انجمن قلب آمریکا و جامعه نارسایی قلبی آمریکا


مدیریت نارسایی قلبی با وجود امکانات پرستاری ماهرانه: بیانیه علمی از انجمن قلب آمریکا و جامعه نارسایی قلبی آمریکا

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  37 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  پرستاری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


شایستگی های ضروری برای آموزش کمک پرستاران و مدد کاران مراقبت بزرگسالان


شایستگی های ضروری برای آموزش کمک پرستاران و مدد کاران مراقبت بزرگسالان

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  20 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  پرستاری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


سلامت کارگران مراقبت در اتاق های پرستاری سوئیس و ارتباط آن با محیط کاری روانشناختی- اجتماعی: مطالعه مقطعی


سلامت کارگران مراقبت در اتاق های پرستاری سوئیس و ارتباط آن با محیط کاری روانشناختی- اجتماعی: مطالعه مقطعی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  34 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  پرستاری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


دانش پرستاران جراحی در مورد شاخص های رشد آلسر فشار در جمعیت بیماران جراحی شده


دانش پرستاران جراحی در مورد شاخص های رشد آلسر فشار در جمعیت بیماران جراحی شده

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  6 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  پرستاری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


ایمنی بیمار گزارش شده توسط پرستار در مجموعه های دارای منابع اندک: مطالعه مقطعی پرستاران MNCH در نیجریه


ایمنی بیمار گزارش شده توسط پرستار در مجموعه های دارای منابع اندک: مطالعه مقطعی پرستاران MNCH در نیجریه

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  27 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  پرستاری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


ارزشیابی تطبیقی چرخه عمر پیاده روهای بتنی با استفاده از محصولات جانبی صنعتی به شکل مواد جایگزین


ارزشیابی تطبیقی چرخه عمر پیاده روهای بتنی با استفاده از محصولات جانبی صنعتی به شکل مواد جایگزین

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  8 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  عمران
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


کارایی گیر بوکس تکثیر کننده ستاره ای: تاثیر شرایط عملیات و فرمولاسیون روغن چرخ دنده


کارایی گیر بوکس تکثیر کننده ستاره ای: تاثیر شرایط عملیات و فرمولاسیون روغن چرخ دنده

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  25 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مکانیک
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


رویکرد متناوبی برای بهینه سازی شکل و رویکرد با استفاده از روش کشش الگوریتم جبهه ی پیش رونده ی نوع تکاملی


رویکرد متناوبی برای بهینه سازی شکل و رویکرد با استفاده از روش کشش الگوریتم جبهه ی پیش رونده ی نوع تکاملی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  39 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مکانیک
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


تشخیص خودکار و ارتقا یافته Misfire (عدم ایجاد احتراق) در موتورهای احتراق داخلی بر مبنای مدل های شبیه سازی


تشخیص خودکار و ارتقا یافته Misfire (عدم ایجاد احتراق) در موتورهای احتراق داخلی بر مبنای مدل های شبیه سازی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  26 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مکانیک
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


برآوردن فاکتور دندانه شکل برای نسبت تماس نرمال دندانه های چرخ دندانه دار نا متقارن


برآوردن فاکتور دندانه شکل برای نسبت تماس نرمال دندانه های چرخ دندانه دار نا متقارن

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  32 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مکانیک
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


چه چیزی پویایی های مسکن را در چین برمی انگیزد؟ نشانه ای از محدودیتهای رهیافت VAR


چه چیزی پویایی های مسکن را در چین برمی انگیزد؟ نشانه ای از محدودیتهای رهیافت VAR

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  36 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


تحلیل عمیق چین چشم انداز اقتصادی، ۲۰۱۵


تحلیل عمیق چین چشم انداز اقتصادی، ۲۰۱۵

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  24 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


قواعد حسابداری مستمری عمومی و پیامدهای اقتصادی


قواعد حسابداری مستمری عمومی و پیامدهای اقتصادی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  57 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  حسابداری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


تشخیص بیماری سرطان دهانه رحم با استفاده از روش آستانه تطبیقی در پردازش تصویر


تشخیص بیماری سرطان دهانه رحم با استفاده از روش آستانه تطبیقی در پردازش تصویر

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  10 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  کامپیوتر
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


محافظه کاری حسابداری: مروری بر متون


محافظه کاری حسابداری: مروری بر متون

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  51 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  حسابداری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2014 میلادی


یادگیری، قیمت گذاری، زمان بندی و انتخاب گزینه ای برای سرمایه گذاری برای جریان های نقدی دائمی با ریسک ویژه


یادگیری، قیمت گذاری، زمان بندی و انتخاب گزینه ای برای سرمایه گذاری برای جریان های نقدی دائمی با ریسک ویژه

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  40 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  حسابداری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2014 میلادی


قواعد حسابداری مستمری عمومی و پیامدهای اقتصادی


قواعد حسابداری مستمری عمومی و پیامدهای اقتصادی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  57 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  حسابداری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


مدل سازی و تایید الزامات کارکردی و غیرکارکردی از خود تطبیقی سیستم های محیطی


مدل سازی و تایید الزامات کارکردی و غیرکارکردی از خود تطبیقی سیستم های محیطی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  21 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  کامپیوتر
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


توسعه ی حسابداری در کشورهای منطقه فرانک در افریقا


توسعه ی حسابداری در کشورهای منطقه فرانک در افریقا

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  26 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  حسابداری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2014 میلادی


تولید و ارزیابی فیزیکوشیمیایی شیرین کننده آمینو اسیدی جدید استویا از استویوزید طبیعی


تولید و ارزیابی فیزیکوشیمیایی شیرین کننده آمینو اسیدی جدید استویا از استویوزید طبیعی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  7 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  شیمی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2014 میلادی


اداره ی شرکت و هزینه های حسابرسی: شواهدی از شرکتهای فهرست شده در تبادل بورس شانگهای


اداره ی شرکت و هزینه های حسابرسی: شواهدی از شرکتهای فهرست شده در تبادل بورس شانگهای

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  22 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  حسابداری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2012 میلادی


تاثیر استخدام حسابرسان سابق توسط مشتریان حسابرسی بر روی مفاهیم استقلال حسابرس


تاثیر استخدام حسابرسان سابق توسط مشتریان حسابرسی بر روی مفاهیم استقلال حسابرس

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  8 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  حسابداری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


سیستم‌های اطلاعات ترکیبی انسان – ماشین: چالش ها و فرصت‌ها


سیستم‌های اطلاعات ترکیبی انسان – ماشین: چالش ها و فرصت‌ها

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  9 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  کامپیوتر
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


رفتار انلاین مشارکت کنندگان رسانه اجتماعی و ادراک اعتماد، مقایسه ی گروههای اجتماعی برند رسانه اجتماعی و راهبردهای بازاریابی سازماندهی شده ی مرتبط


رفتار انلاین مشارکت کنندگان رسانه اجتماعی و ادراک اعتماد، مقایسه ی گروههای اجتماعی برند رسانه اجتماعی و راهبردهای بازاریابی سازماندهی شده ی مرتبط

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  8 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


تاثیرات کاربستهای ایجاد ارزش بر روی هماهنگ سازی اجتماع برند و دست یابی به وفاداری برند بر روی رسانه های اجتماعی در چین


تاثیرات کاربستهای ایجاد ارزش بر روی هماهنگ سازی اجتماع برند و دست یابی به وفاداری برند بر روی رسانه های اجتماعی در چین

فـرمت فايل مقاله :  pdf
تعداد صفحات مقاله :  8 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


پنهان سازی پخش کلید متقارن مبتنی بر درختی


پنهان سازی پخش کلید متقارن مبتنی بر درختی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  30 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  نرم افزار
قيمت فايل مقاله : 3800 صفحه
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


استراتژیهای سازش پذیری برای مدیریت آب کشاورزی تحت تغییر اقلیم در اروپا


استراتژیهای سازش پذیری برای مدیریت آب کشاورزی تحت تغییر اقلیم در اروپا

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  12 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  کشاورزی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


عقاید والدین درباره ی تکلیف درسی در مرحله دوم مدرسه ابتدایی (نمونه استونی)


عقاید والدین درباره ی تکلیف درسی در مرحله دوم مدرسه ابتدایی (نمونه استونی)

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  11 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  روانشناسی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


تلفن های همراه در برداشت از منطقه مسکونی: معانی برای عمل


تلفن های همراه در برداشت از منطقه مسکونی: معانی برای عمل

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  7 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  روانشناسی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


بررسی جلسه به جلسه ی مشارکت تکلیف درسی در درمان شناختی برای افسردگی: آیا بیماران منافع فوری را تجربه می کنند


بررسی جلسه به جلسه ی مشارکت تکلیف درسی در درمان شناختی برای افسردگی: آیا بیماران منافع فوری را تجربه می کنند

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  7 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  روانشناسی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


رکود در پژوهش آموزش حسابداری


رکود در پژوهش آموزش حسابداری

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  10 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  حسابداری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


تفکر روشنفکران مسلمان انتقادی: کمک های احتمالی به توسعه ی تفکر حسابداری رهایی بخش


تفکر روشنفکران مسلمان انتقادی: کمک های احتمالی به توسعه ی تفکر حسابداری رهایی بخش

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  11 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  حسابداری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


پژوهش جنسیت گردشگری: یک حسابداری انتقادی


پژوهش جنسیت گردشگری: یک حسابداری انتقادی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  17 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  حسابداری
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


شبیه سازی FDTD برخورد مستقیم رعدوبرق به رسانای فاز: اثر کورونا بر ولتاژهای گذرای برج


شبیه سازی FDTD برخورد مستقیم رعدوبرق به رسانای فاز: اثر کورونا بر ولتاژهای گذرای برج

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  9 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  الکترونیک
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


انتخاب شرکتهای دفع آلودگی با استفاده از نظریه خاکستری بر مبنای فن تصمیم گیری چند معیاره


انتخاب شرکتهای دفع آلودگی با استفاده از نظریه خاکستری بر مبنای فن تصمیم گیری چند معیاره

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  10 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


نیاز های کار و پیامد های سلامت سنجش های سازمانی و فناوری ارائه شده به منظور ارتقا کیفیت خدمات مراقبت خانگی – تحلیل زیر گروه


نیاز های کار و پیامد های سلامت سنجش های سازمانی و فناوری ارائه شده به منظور ارتقا کیفیت خدمات مراقبت خانگی – تحلیل زیر گروه

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  8 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


پرسشنامه سلامت سازمانی مدارس: نقش این مطالعه در تایید اعتبار پرسشنامه کشور ایتالیا


پرسشنامه سلامت سازمانی مدارس: نقش این مطالعه در تایید اعتبار پرسشنامه کشور ایتالیا

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  7 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


متخصصین کامپیوتر مالزی: بررسی هوش هیجانی و تعهدات سازمانی


متخصصین کامپیوتر مالزی: بررسی هوش هیجانی و تعهدات سازمانی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  8 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


مروری بر استخراج مشخصه و انتخاب مشخصه برای تشخیص کاراکتر دست خط


مروری بر استخراج مشخصه و انتخاب مشخصه برای تشخیص کاراکتر دست خط

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  9 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  هوش مصنوعی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


شناسایی کلمات دست خط فارسی بر اساس استخراج مشخصه ها و الگوریتم فازی


شناسایی کلمات دست خط فارسی بر اساس استخراج مشخصه ها و الگوریتم فازی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  12 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  هوش مصنوعی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


خط شناسی فارسی با استفاده از روشهای پردازش تصویر


خط شناسی فارسی با استفاده از روشهای پردازش تصویر

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  7 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  هوش مصنوعی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


تشخیص کاراکترهای مختلط چاپی و دست خطی کانادا با استفاده از روش تطابق الگو


تشخیص کاراکترهای مختلط چاپی و دست خطی کانادا با استفاده از روش تطابق الگو

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  5 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  هوش مصنوعی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


تشخیص فونت فارسی براساس فونت های نمونه های متن استخراج شده توسط SOM


تشخیص فونت فارسی براساس فونت های نمونه های متن استخراج شده توسط SOM

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  17 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  هوش مصنوعی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


تبدیل hit-or-miss شکل شناسی فازی برای تصاویر سطح خاکستری:روش جدید


تبدیل   hit-or-miss شکل شناسی فازی برای تصاویر سطح خاکستری:روش جدید

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  36 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  هوش مصنوعی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


پژوهشی در مورد تشخیص کاراکتر عربی


پژوهشی در مورد تشخیص کاراکتر عربی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  26 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  هوش مصنوعی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


ویژگی های روان سنجی در سرطان پستان و شاخص تجربه نشانگان ادم لنفاوی: نسخه چینی


ویژگی های روان سنجی در سرطان پستان و شاخص تجربه نشانگان ادم لنفاوی: نسخه چینی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  7 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  پزشکی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


ارزیابی عملکرد مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی: یک چارچوب مبتنی بر DEA با بهره‌وری فوق‌العاده بدون جهت‌گیری


ارزیابی عملکرد مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی: یک چارچوب مبتنی بر DEA با بهره‌وری فوق‌العاده بدون جهت‌گیری

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  12 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


مدت زمان رسیدگی به ورشکستگی و اثربخشی سیاست‌های پولی


مدت زمان رسیدگی به ورشکستگی و اثربخشی سیاست‌های پولی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  8 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  اقتصاد
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


هوش تجاری در طی دوران بحران: اقتباس و کاربرد سیستم های EPR توسط SME ها


هوش تجاری در طی دوران بحران: اقتباس و کاربرد سیستم های EPR توسط SME ها

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  9 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


چارچوبی برای توسعه مدل بلوغ هوش تجاری خاص یک حوزه: کاربرد آن در مراقبت سلامتی


چارچوبی برای توسعه مدل بلوغ هوش تجاری خاص یک حوزه: کاربرد آن در مراقبت سلامتی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  9 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  مدیریت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


مسیریابی گرافیکی چند مسیری براساس تقسیم زئوفضایی در شبکه های حسگر وایرلس زیر آبی دوره کاری


مسیریابی گرافیکی چند مسیری براساس تقسیم زئوفضایی در شبکه های حسگر وایرلس زیر آبی دوره کاری

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  10 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  کامپیوتر
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


خوشه بندی محدود به هاب و لینک برای شبکه های حسگر بی سیم چند هابی


خوشه بندی محدود به هاب و لینک برای شبکه های حسگر بی سیم چند هابی

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  15 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  کامپیوتر
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


MOFCA:الگوریتم خوشه بندی فازی چند منظوره برای شبکه های حسگر بیسیم


MOFCA:الگوریتم خوشه بندی فازی چند منظوره برای شبکه های حسگر بیسیم

فـرمت فايل مقاله :  word
تعداد صفحات مقاله :  15 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  کامپیوتر
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


روش مشتق از داده ها برای پالایش و موضع یابی در ویدئوهای وب


روش مشتق از داده ها برای پالایش و موضع یابی در ویدئوهای وب

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  10 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  هوش مصنوعی
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


ادغام سازی اصل عدم قطعیت تعمیم یافته در نظریه های میدانی لیفشیز


ادغام سازی اصل عدم قطعیت تعمیم یافته در نظریه های میدانی لیفشیز

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  10 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  فیزیک
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


مدل های یکپارچگی ICT در دوره های تحصیلی متوسطه اول و دوم (راهنمایی و دبیرستان) در ایالات متحده آمریکا


مدل های یکپارچگی ICT در دوره های تحصیلی متوسطه اول و دوم (راهنمایی و دبیرستان) در ایالات متحده آمریکا

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  7 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  راهنمایی و مشاوره
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


شارژ بهینه چند هدفه‌ی وسایل نقلیه الکتریکی پلاگین در شبکه های توزیع نامتعادل


شارژ بهینه چند هدفه‌ی وسایل نقلیه الکتریکی پلاگین در شبکه های توزیع نامتعادل

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  9 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  برق قدرت
قيمت فايل مقاله : 3800 تومان
سال انتشار مقاله : 2015 میلادی


بهبود الگوهای ارتباطی برای شبیه سازی های توزیع شده فرد محور حرکت دسته جمعی ماهی ها براساس خوشه


بهبود الگوهای ارتباطی برای شبیه سازی های توزیع شده فرد محور حرکت دسته جمعی ماهی ها براساس خوشه

فـرمت فايل مقاله :  PDF
تعداد صفحات مقاله :  10 صفحه
رشــــتــــه مربوطه:  کامپیوتر