پرداخت وجه مقاله و اطلاع واریزی مبلغ به ما

دوستانی که به هر دلیل نمیتوانند هزینه مقاله را داخل سابت پرداخت کنند ابتدا

مبلغ مقاله را به شماره کارت های زیر واریز کنند و از طریق فرم  تماس با ما

یا از طریق پیامک ( عنوان مقاله + مبلغ  + شماره پیگیری واریزی + ایمیل )

خود  را برایمان ارسال و پس از تایید صحت واریزی  حداکثر پس از ۴ ساعت

کاری مقاله درخواستی برای ایمیل شما ارسال خواهد شد .

—————————————————————————————-

شماره کارت بانک ملی :

 

۶۰۳۷۹۹۱۳۲۵۵۹۰۹۴۵   به نام عبدالوهاب مرغزاری

  

شماره کارت بانک ملت :

 

۶۱۰۴۳۳۷۲۲۶۳۵۹۶۷۵   به نام عبدالوهاب مرغزاری

  —————————————————————————————————–

شماره تماس : ۰۹۱۹۷۹۰۲۵۳۸

 توصیه ما : این است که برای صرفه جوری در وقت هزینه مقاله

را انلاین در سایت پرداخت و فایل مقاله را فوری دریافت  نمائید

 ————————————————————-افزودن دیدگاه: